Zákony a vyhlášky

zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247

zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361,

vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-31

vyhláška ministerstva dopravy č.167/2002 Sb https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-167

zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111

vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silničí dopravě  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-478

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13

zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200

zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56

vyhláška č. 243/2001 Sb. o registraci vozidel  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-243

vyhláška č. 302/2002 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-302

vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických odmínkách provozu na pozemních komunikacích  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-341

NOVÉ TESTOVÉ OTÁZKY   https://www.noveotazky.cz/