Co nabízíme

Získání řidičského oprávnění sk.B

Kondiční jízdy

Příprava na přezkoušení k vrácení řidičského oprávnění sk.B


Získání řidičského oprávnění sk.B

  • ovládání a údržba vozidla
  • teorie zásady bezpečné jízdy
  • předpisy o provozu vozidel
  • zdravotnická příprava
  • testy (opakování a přezkoušení)
  • výuka praktické jízdy

Kondiční jízdy


  • praktická výuka (jízdy) pro držitele řidičského oprávnění sk.B

Příprava na přezkoušení k vrácení řidičského oprávnění sk.B, AM, A1, A2, A


  • řídí se dle platné legislativy

Získání řidičského oprávnění sk.AM - od 15 let věku                                                         -vozidla s  konstrukční rychlostí  nepřevyšující 45 km/h (dvoukolová s objemem válců do 50cm3 nebo výkon motoru do 4kW ; tříkolová s objemem válců do 50cm3 nebo výkon motoru do 4kW ; čtyřkolová s objemem válců do 50cm3 nebo výkon motoru do 4kW a hmotností do 350 kg)

Získání řidičského oprávnění sk. A1 - od 16 let věku                                                                             - motocykly s objemem válců do 125cm3; tříkolová vozidla s výkonem motoru do 15kW

Získání řidičského oprávnění sk. A2 - od 18 let věku                                                                                   - motocykly o výkonu do 35kW s poměrem 0,2kW/kg; možno absolvovat zároveň se sk.B          

skání řidičského oprávnění sk. A- od 24 let věku (nebo od 20 let věku, v případě že je 2 roky držitelem ŘO sk.A2)                                                                                                                                                           - motocykly s postranním vozík či bez a tříkolová vozidla s výkonem motoru nad 15kW

 Výuka a výcvik na motocyklech probíhá v Kutné Hoře