Návody

Jak se naučit na testy


Jak vyplnit formuláře

V žádosti o přijetí k výuce a výcviku, žadatel vyplňuje pouze žlutě vyznačené kolonky (viz. obr. níže)

V případě, že žadatel není v době podání žádosti plnoletý, je nutný souhas zákonného zástupce (viz.  červeně označená část formuláře v obr. níže)

V lékařském posudku o zdravotní způsobilosti vyplňuje žadatel pouze žlutě vyznačené kolonky (viz. obr. níže), ostatní vyplňuje posuzující lékař.